::  Te verwachten resultaten

  1. Uitgebreide levering van informatie en "capacity building" van nationale, regionale, provinciale en lokale actoren met betrekking tot Energieperformantiecontracten.
  2. EPC-modelcontracten, -lastenboeken en -manuels.
  3. Organisatie van de „European Energy Service Award“ in 2009, 2010 en 2011
    Innoverende EPC-modellen die eveneens de toepassing van hernieuwbare energie of de grondige renovatie van de gebouwenschil omvatten.
  4. Invoering en omzetting van kwaliteitsstandaarden voor EPC-projecten.
  5. Ondersteuning van de implementatie van het internationale IP MVP-protocol.
  6. Initiatie en ondersteuning van EPC-pilootprojecten.
  7. Aanzienlijke energie en CO2-besparinge.