::  Over EESI

Het EESI-project is een samenwerking tussen expertpartners uit 10 Europese landen.

Het project heeft tot doel de ontwikkeling van Energieperformantiecontracten te ondersteunen en de toepassing van innoverende concepten voor energiediensten te stimuleren.

Het EESI-project levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ESCO-markt in België, de uitwerking van standaardmodellen voor EPC. Centraal hierbij is de kennisopbouw van alle betrokkenen. Eigenaars, beheerders en gebruikers van gebouwen krijgen via de acties van EESI een unieke kans om noodzakelijke expertise over EPC en derdepartijfinanciering te verwerven en deze toe te passen in hun eigen projecten voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

EESI bouwt verder op de evaring en expertise opgebouwd in 2 eerdere Europese projecten “ClearContract” en “EuroContract”.  De Toolbox van EuroContract is beschikbaar in de Europese (Engelstalige) sectie van deze website.

Het project levert een belangrijke bijdrage tot de omzetting van de Europese richtlijn betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (2006/32/EC) en de implementatie van het National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) en de Vlaamse, Waalse en Brusselse Regional Energy Efficiency Action Plans (REEAP).

In het kader van het EESI-project worden tevens de jaarlijkse “European Energy Service Awards” uitgereikt.