* Deadline kandidaturen voor European Energy Service Award is 31 Maart 2012

Via de Europese Energy Service Award, die dit jaar de voor zevende keer wordt georganiseerd, worden  de beste Europese projecten m.b.t. energiediensten in de schijnwerpers gezet. Er zijn drie prijscategorieën:

  • Best European Energy Servive Provider
  • Best European Energy Service Promoter
  • Best European Energy Service Project

De evaluatiecriteria alsook de documenten voor indienen van een kandidatuur kunnen gedownloaded worden van: www.european-energy-service-initiative.net/eu/eesa.html.

* Oproep tot kandidaatstelling eerste Belgische EPC projecten in lente 2012

In de lente van 2012 zal de oproep tot kandidaatstelling voor de eerste Belgische EPC-projecten worden gepubliceerd. Een eerste oproep heeft betrekking op 15 gebouwen van de Federale overheid, in eigendom van Fedimmo. De tweede oproep zal betrekking hebben op 6 gebouwen van de Stad Oostende. Voor meer info over deze EPC-projecten, klik hier. 

* Eerste Belgische EPC-bestekteksten klaar april 2012!

Fedesco finaliseert momenteel de ontwikkeling van de eerste Belgische EPC-bestekteksten. De bestekteksten zullen medio 2012 gebruikt worden in 2 EPC-pilootprojecten van EESI: 15 gebouwen van Fedimmo en 6 gebouwen van de Stad Oostende.

Meer informatie bij Lieven Vanstraelen (lvanstraelen@knowledgecenter.be) en Johan Coolen (johan.coolen@cenergie.be).

* EPC-trainingen najaar 2011 

Het Knowledge Center van Fedesco organiseert in het kader van EESI-project de volgende opleidingen van telkens 1 dag.

18 oktober | De financiering van energie-efficiëntie-projecten in publieke gebouwen.

24 november | Het Energieprestatiecontract in de publieke sector.

8 december | Een meerjareninvesteringsplan ontwikkelen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in uw publieke gebouwenpatrimonium.

De seminaries houden zich in de lokalen van Fedesco, Royal Green House, Koningsstraat 47, 1000 Brussels

Voor meer informatie of inschrijvingen, klik hier.

* Gratis eerstelijnsdadvies m.b.t. Energieperformantiecontracten!

Contact HERE.

* Fedesco in het parlement!

Text HERE.