:: Pilootprojecten

In het kader van onder meer het EESI-project zullen in 2012 bij Fedimmo en de Stad Oostende de eerste twee Belgische EPC-projecten gerealiseerd worden.

* EPC-project Fedimmo

In opdracht van Fedesco - en i.s.m. onder andere Fedimmo, Regie der Gebouwen en de FOD Financiën - zal in 2012 het eerste Belgische EPC-project bij de federale overheid gerealiseerd worden. De aanbestede gebouwenpool bestaat uit 15 Waalse en Brussels kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van 100.000 m² en een jaarlijkse energiekost van 1.200.000 EUR.

Meer informatie:

- Fedesco: Christophe Madam (algemeen directeur, christophe.madam@fedesco.be)

- Fedesco kenniscentrum: Lieven Vanstraelen (senior consultant, lvanstraelen@knowledgecenter.be)

* EPC-project Stad Oostende

In opdracht van de Stad Oostende zal in 2012 het eerste Belgische EPC-project bij een lokale overheid gerealiseerd worden. De pool bestaat uit 6 gebouwen met verschillende functies, o.a. het Stadhuis van Oostende, de brandweerkazerne, een school en een bibliotheek.

Meer informatie:

- Stad Oostende: Tom Germonpré (schepen o.a. verantwoordelijk voor energiebesparing, tom.germonpre@oostende.be) en Kevin Goes (duurzaamheidsambtenaar, Kevin.Goes@oostende.be)

- Fedesco kenniscentrum: Lieven Vanstraelen (senior consultant, lvanstraelen@knowledgecenter.be)