:: NEWS FLASH

Semináře o energetických službách - prezentace ke stažení zde.

Ocenění firem energetických služeb. Více zde.

Soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených metodou EPC

Pro rok 2012 je vyhlášena soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených formou poskytování energetických služeb, konkrétně metodou EPC.

Soutěž zorganizovala Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) a týká se připravovatelů projektů řešených metodou EPC, kteří během roku 2012 začnou pro své objekty podobný projekt připravovat, případně takto připravený projekt již vyhlásí (například formou Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách).

Soutěž je vyhlašována v návaznosti na platnou Směrnici Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. V souvislosti s plněním uvedené Směrnice se všechny členské státy EU zavázaly snížit spotřebu energie o 9 % do roku 2016. Pro dosažení tohoto cíle je nutné kromě jiného využívat různých podob energetických služeb.

Přihlášky do soutěže je možné posílat do 31. 10. 2012, podrobnosti o formě přihlášky a další informace naleznete na stránce www.epc‐ec.cz/soutez.

Kontaktní osobou pro příjem přihlášek a bližší informace je Ing. Vladimír Sochor, tel.: 224 252 115, mobil: 724 227 780, e‐mail: vladimir.sochor@svn.cz.

První tři vítězové soutěže v každé kategorii získají hodnotné ceny!

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v rámci prestižní konference o EPC konané v listopadu 2012.

Ocenění firem za poskytování energetických služeb

Dvě společnosti se sídlem v České republice získaly Evropskou cenu pro energetické služby za rok 2009. Společnost ENESA, a. s., byla oceněna jako nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb a společnost SIEMENS, s. r. o., si odnesla ocenění za nejlepší projekt energetických služeb v soukromém sektoru.
Evropská cena pro energetické služby je určena pro inovativní poskytovatele a podporovatele energetických služeb v rámci Evropské unie. Letos bylo ocenění udělováno již popáté. Od roku 2005 jsou tak oceňovány vynikající výkony v úspěšném rozvoji energetických úspor v Evropě. Udílení cen organizuje Berlínská energetická agentura pod záštitou německého ministra životního prostředí a s podporou evropského komisaře pro energetiku. Cena je udělována v pěti kategoriích týkajících se energetických služeb, a to nejlepší podporovatel, nejlepší poskytovatel a nejlepší projekt v oblasti veřejného sektoru, komerčního sektoru a v sektoru osvětlení.


Společnost ENESA, a. s., obdržela cenu pro nejlepšího poskytovatele energetických služeb. Společnost se zabývá poskytováním energetických služeb zákazníkům z řad veřejného i soukromého sektoru od svého založení v roce 2005, nejčastěji zastoupené jsou energetické služby metodou EPC. Mezi její nejvýznamnější projekty patří projekt pro Národní divadlo, projekt v řadě objektů ve vlastnictví Pardubického kraje a projekt v objektech společnosti Saint-Gobain Orsil.


Cenu za nejlepší projekt v oblasti komerčního sektoru získal projekt společnosti SIEMENS, s. r. o., uskutečněný v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice. Projekt se zaměřil na modernizaci a decentralizaci vytápění budov a výrobních hal, přípravu teplé vody a technologické páry. Projekt přináší úspory ve výši 39 % původní spotřeby.


Ceny oběma vítězům byly oficiálně předány 13. září 2010 na slavnostním ceremoniálu v Bruselu.
Pro připomenutí – v roce 2005 získala cenu pro nejlepšího podporovatele energetických služeb společnost SEVEn a v roce 2008 získal ocenění za nejlepší projekt v oblasti osvětlení pražský Hotel Marriott.

Více informací o ceně a podmínkách podání přihlášky naleznete zde.