Zpravodaj č. 5

Vyšlo páté číslo Zpravodaje o energetických službách.

Ve Zpravodaji naleznete informace o:

 • Vyhlášení soutěže o nejlepšího připravovatele projektů řešených metodou EPC
 • Semináři konaném 29.5.2012 v prostorách Zastoupení Evropské komise v České republice
 • Nové publikaci o EPC: "Kuchařka pro zákazníky"
 • Podpoře EPC v rámci programu EFEKT

Zpravodaj je kes tažení zde.

                                                                                                             

Zpravodaj č. 4

Ve čtvrtém čísle zpravodaje naleznete informace o:

 • Vítězích soutěže o nejlepší projekty smluvně zaručených úspor energie
 • Uskutečněném semináři o EPC
 • Nových publikacích o EPC
 • Vyhlášené podpoře EPC v rámci programu EFEKT

Zpravodaj je ke stažení zde.

 

Zpravodaj č. 3

Ve zpravodaji naleznete informace :

 • Podpoře EPC v ČR
 • Soutěži o nejlepší připravovatele projektů řešených metodou EPC
 • SEmináři o EPC

Zpravodaj je ke stažení zde.

 

Zpravodaj č. 2

Druhé číslo zpravodaje o EPC je ke stažení zde.

Naleznete v něm informace o:

 • Ocenění českých firem za poskytování energetických služeb
 • EPC na konferenci EEBW‘2010

Zpravodaj č.  1

První číslo zpravodaje o EPC je ke stažení zde.

Naleznte zde informace o:

 • Energetických úsporách v budovách pomocí metody EPC
 • Kombinaci EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP