:: European Energy Service Initiative Norge

Norge deltar i prosjektet European Energy Service Initiative (EESI). Norsk partner er Norsk Enøk og Energi AS (NEE). Prosjektet startet i juli 2009 og avsluttes i juni 2012. Prosjektet er en oppfølging av EU prosjektet Eurocontract som ble gjennomført fra 2005 til 2008.

Hovedaktiviteter i prosjektet er:

  • Viderutvikling av maler og verktøy
  • EPC helpdesk
  • Kurs og opplæring i EPC
  • Pilotprosjekter
  • Informasjon og markedføring

På disse nettsidene vil vi legge ut informasjon om prosjektet, nyheter og aktiviteter, kontaktdata og verktøy som maler og informasjonsmateriell.