:: Predstavitev projekta

Evropska pobuda na področju energetskih storitev (The European Energy Service Initiative -EESI)) bo na široko promovirala izvajanje energetskega pogodbeništva in tako prispevala k vzpostavitvi učinkovitih trgov energetskih storitev v Evropi. EESI bo uporabil obstoječe standarde in orodja za energetsko pogodbeništvo ter druge energetske storitve, ki so bila razvita in uspešno preizkušena v prejšnjih evropskih projektih, kot sta npr. ClearContract in Eurocontract.

Lokalno in regionalno usposabljanje bo izvajano s pogostimi izobraževalnimi dogodki za lokalne oblasti, podjetja in izvajalce, kot tudi z izvedbo svetovanja pri uporabi in izboljšanju standardov postopkov in instrumentov energetskega pogodbeništva v konkretnih pilotnih projektih. Vzpostavljene bodo tudi nacionalne spletne stične točke za pomoč. Promocijska kampanja bo obsegala vključitev področja energetskega pogodbeništva v nacionalne trgovinske sejme in prvovrstne letne dogodke, kot je podeljevanje nagrad v okviru “Evropske nagrade za energetske storitve”.

Projekt EESI bo močno prispeval k nadaljnjemu vzpostavljanju in izvajanju standardiziranih modelov energetskega pogodbeništva v Evropi. Na ta način bo še bolj izkoriščen potencial energetskega pogodbeništva kot prvovrstnega instrumenta za izvajanje direktive o energetskih storitvah, pri izvedbi nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost ter pri nadaljnjem razvoju evropskega trga energetskih storitev.

Dodatne informacije preberite v letaku.