:: Nachrichten

:: Pilotprosjekter

Det er gjennomført to pilotprosjekter i EESI Norge.

Elverum kommune: anbudsdokumenter og vedlegg A, B, C, D, E.

Klæbu komune: anbudsdokumenter med vedlegg A, BC, D, E, F, M, K og presetasjon.