Prosjektet finansieres av:

EU/EIE og Enova SF

 

EESI er en oppfølging av prosjektet Eurocontract.