EESI Norge ledes av Norsk Enøk og Energi AS

Prosjektleder i Norge er Thea Marie Mørk (tmm@nee.no)

Ansvar for EESI arbeidet med EPC i Standard Norge er Terje Helgesen (th@nee.no)

Med i den norske prosjektgruppen er også Kjell Gurigard (kjell@gurigard.com)