:: Om EESI

EESI prosjektet er en viderføring av prosjektet Eurocontract (2005-2008).

EESI startet i juli 2009 og avsluttes i juni 2012. Prosjektet finansieres av EUs EIE program og Enova SF i Norge. Prosjektets internasjonale koordinator er Berlin Energy Agency, og det er deltagere fra Sverige, Frankrike, Belgia, Slovenia, Slovakia, Østerrike, Tsjekkia og Romania.

Prosjektets hovedmål er økt kjennskap til konseptet EPC (Energy Performance Conctracting) og dermed økt gjennomføring av energibesparende tiltak i offentlige bygg.

Prosjektets hovedaktiviteter i Norge er:

  • Videreutvikling av verktøy (veileder og maler)
  • EPC helpdesk
  • Kurs og opplæring
  • Pilotprosjekter
  • Markedsføring av EPC