:: Nyhetsbrev

Här kan du ladda ner nyhetsbrev från EESI-projektet där du kan läsa mer om EPC och vad som är på gång inom området:

Passa även på att registrera dig för kommande nyhetsbrev genom att ange din e-postadress nedan.

:: European Energy Service Award delas ut 20 juni I Bryssel

20 juni 2012 delar EESI-projektet för tredje året i rad ut European Energy Service Award. Vinnare koras i olika kategorier kopplat till energitjänster. Ceremonin hålls i anslutning till European Sustainable Energy Week (EUSEW). Vid samma tillfälle kommer också en kortfilm om EPC att visas.

Anmälan till eventet görs på blankett som skickas till seyfarth@berliner-e-agentur.de.

För mer information om European Sustainable Energy Week (EUSEW), vänligen besök www.eusew.eu.

 

Urval av tidigare nyheter:

Gratis kurs om EPC hösten 2011

--------------------------

För program och information, klicka här.

Är du intresserad av att energieffektivisera ditt företags fastigheter? Har ditt företag en miljöprofil och mål om att minska energianvändningen de närmsta åren? Då tror vi att den här kursen är värdefull för dig. Den genomförs hösten 2011 i Sundsvall, Växjö, Umeå, Stockholm och Göteborg.

Energimyndigheten anordnar i samarbete med EESI-projektet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt regionala energikontor en kostnadsfri kurs om EPC. Kursen vänder sig till fastighetschefer, driftchefer, EPC-projektledare och övriga intresserade. Syftet med kursen är att öka intresset och möjligheterna för offentliga och privata fastighetsägare att energieffektivisera genom att använda konceptet garanterad besparing (EPC). En garanterad besparing innebär att fastighetsägaren handlar upp ett projekt av en leverantör som utlovar en garanti om en uppnådd energieffektivisering. Leverantören ansvarar för att följa upp energianvändningen under kontraktstiden.

Tid och plats:

•         31 augusti 2011 Sundsvall

•         14 september 2011 Växjö

•         29 september 2011 Umeå

•         12 oktober 2011 Stockholm

•         19 oktober 2011 Göteborg

För preliminärt program, klicka här. För anmälan och/eller mer information, vänligen kontakta Mattias Törnell eller Ronak Naderi på Energimyndigheten.

 

Kraftfull energieffektivisering möjlig med EPC

--------------------------

Spara pengar, energi och miljö genom samarbete mellan fastighetsägare och energitjänsteföretag!

Energy Performance Contracting (EPC) är en beprövad affärs- och samverkansmodell för att vidta energieffektiviseringsåtgärder som finansieras av de framtida energikostnadsbesparingar. Läs mer om EPC.

Samtidigt som det i Sverige redan finns en hel del erfarenhet av att använda EPC så finns också ett stort behov av mer kunskap och information. Sverige ligger också relativt långt framme på området i ett europeiskt perspektiv och kan ha en viktig roll i kunskapsspridningen på området. Denna hemsida tillhandahåller information om EPC och var ytterligare kunskap finns. Den är också en del i EU-projektet EESI som sprider kunskap om EPC i Europa.

Via flaggorna längst upp till höger på denna sida kan respektive deltagande lands nationella hemsida nås där information om EPC i dessa länder beskrivs. Via EU-flaggan nås projektets gemensamma websida där bl.a. mer information om projektet finns att läsa.