Internationella deltagare i EESI-projektet

Organisationer från tio europeiska länder ingår i EESI-projektet. Fem av länderna har en mer utvecklad EPC-marknad (kolumnen till vänster) och fem av länderna har en mindre utvecklad EPC-marknad (kolumnen till höger). Varje land med en mer utvecklad EPC-marknad är sammankopplat med ett land med mindre utvecklad EPC-markand (landet i motstående kolumn) för att främja lärande och utveckling länderna emellan.

Land

Organisation

Land

Organisation

Slovenien

Institut Jozef Stefan (JSI)

Slovakien

Energeticke centrum Bratislava (ECB)

Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Norge

Norsk Enok og Energie AS (NEE)

Tjeckien

Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn)

Rumänien

Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE)

Tyskland

Berliner Energieagentur GmbH (BEA)

Belgien

Cenergie cvba (Cenergie)

Österrike

Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. (GEA)

Frankrike

Rhonalpenergie-Environnement (RAEE)