14.01.2010

:: Modelldokument för EPC

Genomförande av ett EPC-projekt omfattar ett antal moment. Som stöd för dessa finns ett antal modelldokument för bland annat upphandling och avtal, och även checklistor och råd för anbudsvärdering och beräkning av nyckeltal.

Vidareutveckling av sådana verktyg pågår i samverkan mellan bland andra Energimyndigheten, Miljöstyrningsrådet och EESI-projektet (IVL Svenska Miljöinstitutet) i samverkan med marknadens aktörer.

Modelldokument om EPC finner du här.

Modelldokument om finansiering finner du här.

Modelldokument om primärenergi och miljö finner du här.

Modelldokument om advanced EPC with primary energy and environmental focus finner du här.

Miljökalkylator för EPC-projekt finner du här. 

Modelldokument Allmänna Föreskrifter finner du här.

Modelldokument om nyckeltal finner du här.

Modelldokument om baslinjeberäkning finner du här.

Modelldokument om mätning och verifiering finner du här.

Modelldokument med frågor och svar finner du här.

Miljöstyrningsrådets riktlinjer för upphandling av EPC finner du här.

Energimyndighetens mallar och checklistor för EPC finner du här.

EESI utbildningsmoduler kan laddas ned här:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5