:: UTBILDNINGAR I EPC

EESI utbildar kring EPC

---------------------------------

Inom ramen för EESI-projektet anordnas utbildningar i EPC. Aktuellt just nu är den kursturné om EPC som genomförs hösten 2011 av Energimyndigheten i samverkan med EESI-projektet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt regionala energikontor.

Utbildningsmoduler

---------------------------------

Inom EESI har fem så kallade utbildningsmoduler tagits fram centralt under ledning av franska Rhônalpénergie-Environnement. Modulerna omfattar olika områden kring EPC och för varje modul har en central power point tagits fram. De centrala utbildningsmodulerna finns att hitta på denna länk. Alla eller delar av dem ska i varje land anpassas till respektive språk och förutsättningar.

De fem modulerna är:

Modul 1. Bakgrund och definitioner 

Modul 2. EPC-processen - förstudie, analys, förfrågningsunderlag

Modul 3. EPC-processen - kontrakt, genomförande, mätning

Modul 4. EPC-processen - finansiering, begränsningar, rekommendationer

Modul 5. Avancerad EPC

Med "Avancerad EPC" avses inom EESI EPC som går lite längre än traditionell EPC. De varianter som diskuteras inom projektet och som förhoppningsvis också kommer att testas på olika sätt är Extensive Refurbishment, EPC with Primary Energy, Integrated EPC och Green EPC.  

IVL:s uppgift inom EESI är att genomföra tre utbildningsdagar, varav en bör behandla "Avancerad EPC". Två utbildningar genomfördes under 2010 (29 april, 13 oktober samt 14 oktober).

Den 29 april 2010 hölls en utbildning kring hur primärenergi och miljöaspekter kan och bör inkluderas i EPC-projekt och behandlade alltså på EESI-språk "Avancerad EPC" (modul 5). Mer information om utbildningen hittar du här.

Den 13 och 14 oktober anordnades en tvådagars utbildning kring hela EPC-processen med fokus på upphandling, finansiering och uppföljning (således främst modul 2, 3 och 4). Mer information om utbildningen hittar du här.

Utbildningarna genomfördes innan de centrala utbildningsmodulerna helt fastställts, därav att presentationerna är annorlunda än de nationella anpassningarna..