:: Glavni cilji projekta

  • lokalno in regionalno usposabljanje: zagotovitev ustreznih informacij ter svetovanje za ključne akterje pri izvedbi energetskega pogodbeništva oziroma pri odločanju (npr. upravniki zgradb, finančne ustanove, podjetja za energetske storitve, lokalna samouprava, javni uslužbenci…),
  • nadaljnji razvoj standardov za kakovost projektov enegetskega pogodbeništva,
  • široka promocija in izvajanje pilotnih projektov energetskega pogodbeništva z javnim sektorjem kot vodilnim primerom, svetovanje oblikovalcem politik o potencialnem prispevku energetskih storitev k nacionalnim ciljem energetske učinkovitosti.