:: Ključni akterji

V skladu s shemo EESI so ključni akterji iniciative razdeljeni v tri skupine. Prva skupina se sestoji iz podjetij za energetske storitve, energetskih agencij in finančnih institucij, ki so nepogrešljive za učinkovito izvedbo projektov energetskega pogodbeništva.

Druga skupina ključnih akterjev so oblikovalci politik na nacionalnem in evropskem političnem nivoju, s katerimi oziroma za katere bodo oblikovana priporočila za nadaljnji razvoj področja energetskega pogodbeništva.

Glede na široko razširjanje in promocijo rezultatov projektov so tretja skupina ključnih akterjev možni pospeševalci uvajanja energetskega pogodbeništva, kot so okoljske in klimatske mreže, nacionalna združenja  podjetij za energetske storitve, energetske agencije in energetski svetovalci.