:: Pričakovani rezultati

  • intenzivno informiranje in usposabljanje lokalnih in regionalnih odločevalcev za energetsko pogodbeništvo,
  • vzorčni dokumenti za sodelujoče države,
  • informacijske točke energetskega pogodbeništva za pomoč v vseh partnerskih državah,
  • izvedba evropske nagrade za energetske storitve 2009, 2010, 2011,
  • nadaljnji razvoj sheme energetskega pogodbeništva pri obnavljanju zunanjih ovojev stavb,
  • izvajanje standardov za kakovost projektov energetskega pogodbeništva,
  • zagotovitev pomoči pri izvedbi 24 pilotnih projektov energetskega pogodbeništva, vključno s 6 projekti z naprednimi standardi energetskega pogodbeništva, 12,000 t prihrankov CO2 na leto.