:: Európska cena energetických služieb 2010

S cieľom oceniť progresívne organizácie v oblasti energetickej efektívnosti a energetických úspor bude po šiesty krát odovzdávaná „Európska cena energetických služieb 2010“. Jedná sa o oceňovanie spoločností energetických služieb, energetických dodávateľov, agentúr alebo poradcov, ktorí významne prispeli k rozširovaniu a propagovaniu inovatívnych energetických služieb, podporili alebo realizovali inovatívne projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia.

Iniciatíva je koordinovaná a organizovaná Berlínskou energetickou agentúrou (Berliner Energieagentur)“ v rámci  Európskej iniciatívy energetických služieb (EESI) zameranej na propagáciu a rozvoj modelu energetickej služby tzv. „Energy Performance Contracting“.

Berlínska energetická agentúra (BEA) prijíma prihlášky do 29. apríla 2010. Prihlášky a súvisiace informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej iniciatívy energetických služieb:

http://www.european-energy-service-initiative.net/eu/eesa.html

:: Seriál odborných seminárov „Modernizácia budov financovaná z budúcich úspor“

Energetické centrum Bratislava a spoločnosť Siemens pod záštitou Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska organizujú od 15. marca 2011 v ôsmych krajských mestách seriál odborných seminárov.

Jeho cieľom je poukázať na potenciál energetických úspor v rámci prevádzky budov vo verejnom vlastníctve a predstaviť riešenie bez potreby vlastných pohotových finančných prostriedkov.

Na základe dostupných analýz a skúseností je možné rekonštrukciou energetických zariadení v určitom type budov dosiahnuť úspory v objeme minimálne 20%.

Každý zo série odborných seminárov, v trvaní približne pol dňa, je určený najmä pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti správy majetku mestských budov, zdravotníckych, školských, sociálnych a športových zariadení, energetických služieb, financovania, investičnej výstavby a súvisiaceho verejného obstarávania.

Vyvrcholením informačnej kampane bude konferencia týždenníka Trend za účasti predstaviteľov slovenskej vlády na rovnakú tému dňa 19. apríla 2011 v Bratislave. Na nej bude odprezentovaný aktuálny potenciál energetických úspor vo verejných budovách na Slovensku.

Viac informácií o organizácii, termínoch a spôsobe prihlásenia nájdete na http://www.verejnebudovy.sk/.

:: Projekt EESI oficiálny partner konferencie ENEF

Projekt EESI  bol oficiálnym partnerom 9-ej medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti ENEF 2010, ktorý sa konal v dňoch 12. - 14.10.2010 v Banskej Bystrici

viac informácií nájdete tu

:: Konferencia "EFEKTíVNA ENERGIA 2011", 15. novembra 2011

Dňa 15. novembra 2011 Únia Miest Slovenska (ÚMS) a združenie CITENERGO v spolupráci s partnermi organizujú 4. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej problematike ENEF a OZE v mestách a obciach Slovenska. Jednou z prezentovaných kľúčových tém bude prezentácia metódy EPC, výhod a potenciálu komplexných energetických služieb s garantovaným výsledkom úspor energie, pri obnove budov vo vlastníctve miest a obcí.

Predbežná pozvánka na konferenciu "EFEKTÍVNA ENERGIA".