:: Členovia NRK

Bronislava Herdová, En-efekt, s.r.o., oblasť energetickej efektívnosti budov, predsedníčka komisie

 

Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., spoločnosť podnikajúca v oblasti energetických služieb pri výrobe a distribúcii tepla

Irma Chmelová, Asociácia PPP, združenie verejno-súkromného partnerstva

Marek Lipa, CEVO, s.r.o., spoločnosť poskytujúca EPC v oblasti verejného osvetlenia

Marian Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska, združenie samospráv

Ladislav Tolmáči, Dexia banka Slovensko, a.s., finančný sektor