Výstupy projektu

Správa o energetických službách v prostredí Slovenskej republiky (Aj)

Hodnotiaca správa implementácie EPC v SR (Aj)

 

Tréningové materiály

Modul č.1 - Kontext a definícia EPC

Modul č.2 - Proces implementácie EPC projektov

Modul č.3 - Financovanie EPC projektov

 

EPC štandardné dokumenty

 

Príklady dobrej praxe zo Slovenska

 

Informácie o EPC v médiách

V Slovenčine vám odporúčame prečítať si články venované problematike EPC, ktoré vyšli v časopise Svetlonos. Môžte si ich stiahnuť zo stránok Centra pre verejné osvetlenie.

Svetlonos 1/2009, str. 1 Úspory - cesta z krízy

Svetlonos 4/2008, str. 1 Keď obciam pomáha CEVO

Svetlonos 3/2008, str. 1 EPC je dobrá príležitosť (rozhovor)

Svetlonos 2/2008, str. 5 Nová služba CEVO - EPC

Svetlonos, 3/2009, str. III (18): Energetické služby z európskeho hľadiska

 

:: Odporúčania EPC pre tvorcov politík

Energetické centrum Bratislava v rámci projektu EESI vypracovalo na základe predchádzajúcich poznatkov a Hodnotiacej správy o EPC na Slovensku, návrh odporúčaní a opatrení pod názvom "Odporúčania politík EPC". Dokument slúžil ako pracovný materiál pre rokovanie Národnej riadiacej komisie projektu EESI, v rámci ktorej boli diskutované bariéry z rôznych problémových oblastí, ktoré bránia širšiemu uplatneniu metódy EPC na Slovensku.